Positief advies Cultuurnota 2017-2020

31-05-2016 door webmaster

Op vrijdag 27 mei zijn de adviezen bij de Utrechtse Cultuurnota 2017-2020 overhandigd aan wethouder Kees Diepeveen. Harmonieorkest Vleuten  behoort tot de culturele verenigingen die als ‘subsidiaal’ zijn aangemerkt. En daarmee schaart het zich in een indrukwekkend rijtje van (voornamelijk) professionele gezelschappen die het culturele landschap van Utrecht vormen.

Harmonieorkest Vleuten heeft eind februari een meerjarenplan ingediend om ook in aanmerking te komen voor subsidiering vanuit deze regeling. Aangezien de regeling (eigenlijk) primair bedoeld is voor subsidiering van de ‘professionele kunsten’, zou het een hele unieke en vernieuwende stap zijn als een vereniging als het HOV zou toetreden tot de Cultuurnota 2017-2020.

Belangrijke rol in Utrecht

De onafhankelijke adviescommissie spreekt in haar advies met lovende woorden over Harmonieorkest Vleuten en het ingediende plan. “De betekenis voor de stad is groot” en HOV “speelt een belangrijke rol in het pluriforme culturele weefsel”. De commissie heeft dan ook een positief advies uitgebracht. Voor het bestuur en de vereniging een beloning en bekroning op de ontwikkeling van de vereniging waar de afgelopen jaren hard aan is gewerkt.

Ambities verwezenlijken

Op basis van deze adviezen bepaalt het college later dit jaar de verdeling van de cultuursubsidiegelden voor de komende vier jaar. Indien het advies later dit jaar door het college en de raad wordt overgenomen kan het HOV aan de slag met het realiseren van de beschreven ambities voor de komende jaren. Dat zal de vereniging samen doen met diverse (culturele) partners in Vleuten, Leidsche Rijn en omgeving. Het ging al heel goed met het HOV en dit is de opmaat naar nog meer en nog mooier…

Kijk voor volledige advies op:
https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/5.sociaal-maatschappelijk/Kunst-Cultuur/Cultuurnota-2017-2020.pdf
Het HOV-advies is weergegeven op pagina 59 van het rapport.

HOV_CNadvies