Muziek is de Basis! 2012

In mei 2011 lanceerde Prinses Máxima het nieuwe programma Kinderen maken Muziek, dat als doel heeft kinderen in Nederland in groepsverband een muziekinstrument te leren spelen. Organiserende fondsen het Oranje Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie selecteerden na een uitvoerige procedure 31 initiatieven die mogen deelnemen uit de in totaal 184 ingestuurde aanvragen. Het programma biedt zo in totaal ruim 5000 kinderen de kans om samen met anderen muziek te maken. Het initiatief dat is ingediend door Harmonie Orkest Vleuten behoort tot het selecte gezelschap van gehonoreerde aanvragen!

Prinses Máxima benadrukte in haar verjaardagstoespraak in mei j.l. dat muziek zorgt voor plezier en ontwikkelingskansen bij kinderen. Ze gunt veel meer kinderen in Nederland die kans. Daartoe ontwikkelden het Oranje Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie het programma Kinderen maken Muziek (www.kinderenmakenmuziek.nl). Voor dit programma konden de afgelopen periode projectvoorstellen worden ingediend. Van de in totaal 184 aangemelde initiatieven selecteerden de fondsen er 31 die deel mogen nemen aan het programma. “De toegelaten initiatieven zijn stuk voor stuk een combinatie van muziekeducatie, ontmoeting tussen verschillende groepen kinderen en stimulatie van vrijwillige inzet”, licht Ronald van der Giessen, directeur Oranje Fonds, toe.

Het project van Harmonie Orkest Vleuten richt zich op een aantal basisscholen in het oude en het nieuwe Vleuten (delen van Leidsche Rijn). Op de scholen zal een lesserie over (blaas)muziek worden gegeven met aansluitend een traject waarbij kinderen de mogelijkheid krijgen om daadwerkelijk een instrument te leren bespelen. In elk geval gedurende de looptijd van het project (tot eind mei 2012) zal dat geheel gratis zijn! In het voorjaar zal met alle kinderen worden toegewerkt naar een muzikaal uitdagende grootschalige afsluiting waarbij circa 300 kinderen samen muziek zullen gaan maken op een wel heel toepasselijke locatie; want wat is er nu mooier om dit project, dat zijn bestaansrecht ontleent aan een idee van Prinses Máxima, af te sluiten in ons eigen Máxima-Park…..

Centraal thema in het project van Harmonie Orkest Vleuten is ‘verbindingen’. “Door de aard en de opzet van het project worden onder andere verbindingen tussen ‘oud-‘ en ‘nieuw’ Vleuten en hun bewoners gelegd, worden verbindingen tussen kinderen onderling gestimuleerd, draagt het bij aan de verbinding tussen gevoel en verstand en versterkt het de verbindingen tussen diverse ‘culturele partners’ waarmee het HOV in dit project zal samen werken.” licht Robert de Bruijne (voorzitter van het HOV) toe.

Harmonie Orkest Vleuten is er heel trots op dat hun initiatief bij de geselecteerde projecten zit. De initiatiefnemers binnen de vereniging hebben er heel veel zin in om het plan nu daadwerkelijk tot uitvoer te gaan brengen en op deze manier een bijdrage te leveren aan een stuk cultuureducatie en muzikale ontwikkeling van een grote groep kinderen in Vleuten en Leidsche Rijn.