Muziek is de Basis! 2014

Onderstaand treft u een overzicht aan van de opzet en planning van het huidige project.

Het project bestaat uit 3 fasen.
Fase 1:        Lessen reeks in de groep op school
Fase 2:        Instrumentlessen op muziekscholen
Fase 3:        Orkestklas en Zingen in de klas

De planning van de verschillende fasen ziet er als volgt uit:

planning

Beschrijving Fase 1                  Lessen reeks in de klas

Gedurende de eerste 6-7 weken zal in de klas een reeks lessen worden aangeboden, waarin de kinderen kennis maken met maat, ritme, notenschrift, soorten orkesten en volgt een nadere kennismaking met diverse (blaas)instrumenten.
De lessen worden gegeven door gediplomeerde vakleerkrachten.
Bijna aan het einde van de lessen reeks zal de kinderen worden gevraagd of zij in fase 2 een blaasinstrument willen gaan leren bespelen.

Ouders / verzorgers ontvangen hierover een brief met nadere informatie.
De eigen bijdrage voor huur van een instrument en de muzieklessen op de muziekschool bedraagt 50,- euro. Opgeven kan tot uiterlijk 11 februari.

Beschrijving Fase 2                  Instrumentlessen

Indien uw kind in fase 1 enthousiast is geworden en zelf graag een muziekinstrument wil leren bespelen dan bieden wij hiervoor de gelegenheid. Wij stellen een instrument beschikbaar en daarmee kan uw kind in een klein groepje samen met andere project leerlingen les krijgen van een docent die (meestal) verbonden is aan een van de muziekscholen. Tijdens deze lessen worden de basisbeginselen van het spelen op het instrument geleerd en na afloop kun je meestal al wel een eerste liedje spelen!

Voor de huur van het instrument en een kleine bijdrage in de kosten van de lessen vragen we een eigen bijdrage van 50,- euro. Bespreek samen met uw kind of hij / zij gemotiveerd is om een instrument te gaan bespelen. Dit zal zeker in het begin vragen om begeleiding en doorzettingsvermogen; alle begin is moeilijk. Tevens verwachten wij daarom ook dat de kinderen thuis regelmatig oefenen en aanwezig zijn op de muzieklessen die buiten schooltijd (in eigen tijd) op de muziekscholen worden gegeven. Instrumenten waaruit gekozen kan worden zijn:

instrumenten

Een formulier om uw kind aan te melden krijgt u via school toegestuurd of via uw kind mee naar huis. Aanmelden kan tot uiterlijk 11 februari door een volledig ingevuld aanmeldingsformulier in te vullen en te retourneren naar l.vdberg@casema.nl u kunt het ingevulde formulier ook opsturen naar het op het formulier vermelde adres.

Omdat we een beperkt aantal instrumenten beschikbaar hebben voor projectleerlingen en ook het aantal plekken op de muziekschool gelimiteerd is vragen wij om een ‘top 3’ in te vullen. Formulieren waarop alleen een eerste keus is aangegeven kunnen niet in behandeling worden genomen.

Bedenk dat meedoen in deze fase belangrijker is dan het voorkeursinstrument ook daadwerkelijk toegewezen krijgen. Natuurlijk gaan we daar wel ons best voor doen, maar we kunnen het niet garanderen.
De tijden en locatie waarop de lessen worden gegeven kan ook meespelen in de overwegingen. In onderstaand overzicht is weergegeven welke lessen waar en door wie worden verzorgd.

Dwarsfluit  Cathrine      Vleuten-dorp        Vrijdag tussen 16.00-17.00u
Klarinet      Nicole          Vleuten-dorp        Dinsdag tussen 15.30-16.30u
Hobo          Monique      Vleuten-dorp        Maandag tussen 17.00-18.00u
Saxofoon   Floor            Vleuterweide        Woensdag tussen 18.30-19.30u
Trompet     Peter            Vleuterweide        Woensdag tussen 13.30-14.30u
Bariton       Peter            Vleuterweide        Woensdag tussen 14.30-15.30u
Hoorn         Henk            Vleuten-dorp        Donderdag tussen 16.00-17.00u

Als de lessen op de muziekschool bijna afgelopen zijn starten de activiteiten voor fase 3 van het project. Als de eerste belevenissen in de orkestklas aanleiding zijn voor vragen over de muziek of je instrument, dan kunnen deze tijdens de laatste lessen op de muzieschool worden besproken met de instrumentdocent.

Beschrijving Fase 3                  Orkestklas & Zingen in de Klas!

Kinderen die een instrument zijn gaan bespelen gaan in deze fase onder schooltijd naar de orkestklas. De orkestklas staat onder leiding van Bert Groothedde; voor de meesten beter bekend als meester Bert.
In de orkestklas komen alle kinderen die een instrument zijn gaan bespelen samen (dus ook vanuit andere scholen) om samen muziek te gaan maken.
De orkestklas lessen zullen deels plaatsvinden in De Weide Wereld (Vleuterweide) en deels op de Kees Valkensteinschool (Vleuten-dorp). Voor het vervoer van leerlingen en instrumenten zal t.z.t. een beroep worden gedaan op ouders / vrijwilligers.

loesjedouche

Op het moment dat instrumentleerlingen naar de orkestklas gaan krijgen de andere leerlingen uit de groep een serie muzieklessen, waarbij zelf zingen en het gebruik van kleine instrumentjes centraal zal staan, aangeboden. Het onderdeel ‘Zingen in de klas!’ wordt gedaan door Reina Buisman en Ilse Bakker. Beiden hebben een conservatoriumopleiding en ervaring in het onderwijs. Zij gaan de kinderen én de leerkrachten laten ervaren hoe leuk het kan zijn om samen te zingen. Zij zullen dus niet alleen met de kinderen aan de slag gaan, maar ook de groepsleerkrachten gaan coachen / begeleiden. Op deze wijze proberen we een bijdrage te leveren aan structureel verbeteren van muziekonderwijs in de basisschool. Reina en Ilse hebben zelf muziek en liedjes geschreven. De orkestklas gaat de muziek spelen en de andere leerlingen gaan de liedjes zingen. In de laatste projectweken brengen we alles bij elkaar tijdens de integratielessen; dan zal blijken dat alle kinderen samen een soort musical hebben ingestudeerd!

De eindproductie zal worden uitgevoerd voor alle belangstellenden. Hoogstwaarschijnlijk zal de uitvoering dit keer weer in het Maxima Park plaatsvinden.