Algemene Ledenborrel

Elk jaar vindt de Algemene Ledenborrel (vroeger ALV) plaats. Deze avond is voor alle leden van HOV. De ouders/verzorgers van minderjarige leden zijn ook van harte welkom. Mocht je er niet bij kunnen zijn vragen we je om een machtigingsformulier in te vullen.

Agenda:

 • Terugkijken op afgelopen jaar
 • Vooruitkijken op komende 2 jaar
 • Stemming bestuurssamenstelling
 • Pauze
 • Jamsessie met instrumenten
 • Uitreiking HOV-Awards
 • Borrelen!

Een detailagenda vind je onderaan deze pagina

Stukken ter voorbereiding:

Je kan hier de bestuurssamenstelling downloaden en de vacatures bekijken. Ook kan je hier het machtigingsformulier vinden voor als je niet aanwezig kan zijn.

Vanaf februari 2024 zijn hier de volgende stukken voor de ALB 2024 te downloaden:

 • Jaarverslag 2023
 • Notulen ALV 2023
 • Meerjarenplan HOV
 • Begroting 2023/2024*
 • Jaarrekening 2023*

Als je deze 5 stukken op een andere manier wilt ontvangen, kun je een mail sturen naar secretaris@harmonieorkestvleuten.nl.

* Wordt niet uitgebreid toegelicht tijdens ALB, vragen graag in sturen.

Agenda in detail:

 1. Welkom & Opening
 2. Programma doorlopen
 3. Vaststellen en goedkeuren ALB vorig jaar
 4. Overview jaarverslag
 5. Financiële staat HOV
 6. Bestuurssamenstelling verkiezing
 7. Vacatures verenigingsbreed
 8. PAUZE (met HOV-Winkel)
 9. Jamsessie
 10. HOV-Awards
 11. Borrelen