Algemene Ledenborrel

Elk jaar vindt de Algemene Ledenborrel (vroeger ALV) plaats. Deze avond is voor alle leden van HOV. De ouders/verzorgers van minderjarige leden zijn ook van harte welkom. Mocht je er niet bij kunnen zijn vragen we je om een machtigingsformulier in te vullen.

Globale agenda:

 • Terugkijken op afgelopen jaar
 • Vooruitkijken op komende 2 jaar
 • Stemming bestuurssamenstelling
 • Pauze
 • Verjaring van de vereniging
 • Uitreiking HOV-Awards
 • Borrelen!

Detail agenda is onderaan deze pagina opgenomen

Stukken ter voorbereiding:

Je kan hier de bestuurssamenstelling downloaden en de vacatures bekijken. Ook kan je hier het machtigingsformulier vinden voor als je niet aanwezig kan zijn.

Vanaf 1 mei 2024 zijn hier de volgende stukken voor de ALB 2024 te downloaden:

 • Jaarverslag 2023
 • Notulen ALV 2023
 • Meerjarenplan HOV
 • Begroting 2023/2024*
 • Jaarrekening 2023*

Als je deze 5 stukken op een andere manier wilt ontvangen, kun je een mail sturen naar secretaris@harmonieorkestvleuten.nl.

* Wordt niet uitgebreid toegelicht tijdens ALB, vragen graag in sturen.

Agenda in detail:

 1. Welkom & Opening
 2. Programma doorlopen
 3. Vaststellen en goedkeuren ALB vorig jaar
 4. Overview jaarverslag
 5. Financiële staat HOV
 6. Bestuurssamenstelling verkiezing
 7. Vacatures verenigingsbreed
 8. PAUZE (met HOV-Winkel)
 9. Verjaring vereniging
 10. HOV-Awards
 11. Borrelen