Algemene Ledenborrel

Elk jaar vindt de Algemene Ledenborrel (vroeger ALV) plaats. Deze avond is voor alle leden van HOV. De ouders/verzorgers van minderjarige leden zijn ook van harte welkom. Mocht je er niet bij kunnen zijn vragen we je om een machtigingsformulier in te vullen.

Vergadering 2024:

Datum: 21 juni 2024
Tijd: 20.30-21.30
Locatie: CultuurCampus (Theaterzaal)

Globale agenda:

 • Terugkijken op afgelopen jaar
 • Stemming bestuurssamenstelling
 • Vooruitkijken op komende 4 jaar
 • Stemming contributieverhoging
 • Verjaring van de vereniging
 • Uitreiking HOV-Awards
 • Borrelen!

Detail agenda is onderaan deze pagina opgenomen

Stukken ter voorbereiding:

Je kan hier de bestuurssamenstelling downloaden en de vacatures bekijken. Ook kan je hier het machtigingsformulier vinden voor als je niet aanwezig kan zijn.

Vanaf 31 mei 2024 zijn hier de volgende stukken voor de ALB 2024 te downloaden:

 • Jaarverslag 2023
 • Notulen ALV 2023
 • Meerjarenplan HOV
 • Begroting 2023/2024*
 • Jaarrekening 2023*
 • Voorstel contributieverhoging 2024

Als je deze stukken op een andere manier wilt ontvangen, kun je een mail sturen naar secretaris@harmonieorkestvleuten.nl.

* Wordt niet uitgebreid toegelicht tijdens ALB, vragen graag in sturen.

Specificaties Stemmingen

Stemming bestuurssamenstelling

Te zien in het overzicht van de bestuurssamenstelling is te zien dat Robert de Bruijne (voorzitter) en Brigitte van Oosterhout (Algemeen Bestuurslid) aftredend zijn in de vergadering van 2024. Ze stellen zich herkiesbaar. Christine Lodder (Algemeen Bestuurslid) verlaat het bestuur in de vergadering van 2024, waarmee er een vacature vrijkomt.

Stemming Contributieverhoging

 

Agenda in detail:

Hieronder zie je een uitegebreidere agenda voor de avond. Laat je niet overweldigen door het aantal punten, want door sommigen vliegen we zo heen.

 • Welkom & Opening
 • Programma doorlopen
 • Terugkijken en afronden 2023
  1. Vaststellen en goedkeuren ALB vorig jaar
  2. Jaarverslag
   1. Samenvatting jaarverslag
   2. Toelichting jaarrekening
   3. Decharge van kascommissie
   4. Decharge van ledenvergadering
 • Bestuurssamenstelling
  1. Overzicht
  2. Ver-/Herkiezing
 • Vooruitkijken 2024/2025
  1. Stemming contributieverhoging
  2. Vacatures verenigingsbreed
 • Verjaring vereniging
 • HOV-Awards
 • Borrelen (met HOV-Winkel)