Het begin t/m jaren 70

In februari 1949 werd door een klein aantal enthousiaste muzikanten de “Christelijke Harmonie Vleuten” opgericht. Het eerste bestuur stond voor de taak om geld voor muziekinstrumenten bijeen te krijgen. Het lukte om  2.500 gulden te verzamelen, genoeg voor de tweedehands instrumenten van een orkest uit Honselersdijk. Eerste dirigent werd Cor van Kleef en al op 10 november 1950 werd het eerste concert gegeven in Bosch’ Lunchroom ( nu Café Vallen). Al na enkele concerten bleek deze zaal te klein te zijn en werden de concerten verplaatst naar de omgebouwde garage van D. Loenen in de Schoolstraat. In de garage werd vismeel opgeslagen dat voor een concert verplaatst moest worden en daarna moest de garage uitgebreid gelucht worden! Deze eerste concerten boden voor de pauze muziek van het orkest en na de pauze werd een toneelstuk opgevoerd met pakkende titels als “Popeye als daghitje” en “Grossierderij de Feestneus”.

Na enige jaren werd er een drumband toegevoegd aan de harmonie. Vooral tussen 1965 en 1970 werd onder de leiding van Cees Koning deel genomen aan KNF concoursen en zo de Ere-afdeling bereikt. Na 1975 nam de animo om lid te zijn van een drumband snel af en in 1978 werd de drumband opgeheven.

Reeds in de jaren 50 bleek het instrumentarium veel geld te kosten, meer dan de leden konden opbrengen. Om de inkomsten te verhogen werden tijdens de concerten loterijen gehouden. Daarnaast was er een jaarlijkse “Grote Bazaar” met als attracties een schiettent, een tombola en een grabbelton. Toen werd al oud papier opgehaald en ingezameld door de leden. In de loods van Van Eijk werd dit papier handmatig gesorteerd en gepakt met een handpers. De balen wogen tot 150 kg. en opa de Gier speelde een hoofdrol bij deze operatie. Tegenwoordig wordt nog steeds oud papier verzameld in de container aan de Albert Schweitzerlaan. Het oud papier is een zeer belangrijke bron van inkomsten en het gaf heel wat commotie toen de gemeente Vleuten–De Meern in 1997 bedacht dat de container weg moest. Gelukkig kon het bestuur de gemeentelijke commissie ervan overtuigen dat dit een slechte beslissing zou zijn, die het voortbestaan van het HOV in gevaar zou brengen.

Ook met het bakken van oliebollen en verkopen van stroopwafels werd geld ingezameld. De inkomsten uit deze acties liepen echter zover terug dat er een andere oplossing gevonden moest worden. In 2001 is de Stichting Vrienden van het Harmonieorkest Vleuten actief geworden. De Stichting heeft tot doel fondsen te verzamelen en zo de vereniging financieel te ondersteunen.

In 1974 werd op grootse wijze het vijfde lustrum gevierd. In het voorjaar werd in een volle Hervormde Kerk in Vleuten een jubileumconcert gegeven met medewerking vande Brassband Concordia uit Vinkeveen. Verder was er een muziekfeest met taptoe waaraan verschillende orkesten, drumbands en majorettecorpsen deel namen.

In 1952 ging het orkest voor het eerst op concours in Maarssen. Daar werd direct een 1e prijs gehaald met 310 punten. Dat beviel zo goed dat men daarna vrijwel ieder jaar op concours ging. Begin jaren 60 was er voor ieder lid een nieuw instrument en het resultaat van deze verbetering was de afdeling Uitmuntendheid van de KNF.

Na dit hoogtepunt ging het een aantal jaren minder met de vereniging. Door verhuizingen van repetitielocatie en verandering van repetitieavond verloor de vereniging veel actieve leden.

De eerste jaren was het gebruikelijk dat de ervaren leden de nieuwe of jonge leden zelf een opleiding gaven. Er werd thuis les gegeven of samen in kleine groepen gerepeteerd. In 1971 sloot de vereniging onder aandrang van de secretaris Arie Griffioen een contract met de Muziekschool voor de opleiding van de leden. Dat was het begin van een samenwerking die tot de dag van vandaag resultaten oplevert. Om de leden tegemoet te komen betaalt de vereniging een deel van de opleidingskosten.

De eerste dirigent Cor van Kleef leidde meer dan 20 jaar de harmonie en maakte er een echt orkest van. In 1972 nam Koos de Jong het directiestokje over. Onder zijn leiding werden jeugd- en seniorenorkesten samengevoegd waardoor er een volledige bezetting ontstond. Mede dankzij deze maatregel en de muzieklessen op de Muziekschool steeg het niveau in deze jaren behoorlijk.

Jaren 80

Na een afwezigheid van 9 jaren werd in 1975 weer deelgenomen aan een concours in Wierden en werd er een 1e prijs gehaald. Mede door een grootscheepse ledenwerfactie groeide het orkest weer. Met dit jeugdige orkest werd in 1983 opnieuw de afdeling Uitmuntendheid gehaald, een grote prestatie.

Onder leiding van dirigent Fred Boelhouwer werd een klassiekere weg ingeslagen. In de Fletiohal werd in 1984 een concert gegeven met het Utrechts Operakoor en het Vleutens Jongerenkoor. Voor de pauze was er een Verdi-programma en na de pauze een reis door de wereld van de musical. Het einde van de jaren ‘80 was turbulent: de ontzuiling sloeg toe en de Christelijke Harmonie Vleuten werd het Harmonieorkest Vleuten. Dirigenten wisselden elkaar af en er was weinig continuïteit in het bestuur.

Het 40-jarig jubileum werd gevierd in de Oude Rijnhal met een concert waarin enkele nummers werden gespeeld samen met Lee Towers. Johanna Eijsbouts was de dirigente bij dit zeer geslaagde concert.

Jaren 90

De bruine uniformen uit de jaren ’70 waren dermate uit de tijd dat er in 1992 geld moest komen voor een meer eigentijdse aankleding. Een sponsortocht door het dorp bracht zoveel op dat het huidige blauwe tenue aangeschaft kon worden. De leden werden per gelopen (en geblazen) kilometer gesponsord door hun familie en vrienden. Samen met de brandweer en een drumband werd 20 km afgelegd en 20.000 gulden ingezameld.

In deze tijd begonnen ook de jaarlijkse Promsnachten die al snel uitgegroeid zijn tot een muzikaal hoogtepunt waar de hele streek op af komt. In 2001 was de zaal volledig uitverkocht, alle 1.000 plaatsen waren bezet!

In 1994 bestond het orkest 45 jaar en dit werd gevierd met een reünieconcert, waarbij oud-leden opnieuw aanschoven bij het orkest. Dit concert was goed voor een aantal nieuwe leden.

In 1996 kwam Hans van der Velden als dirigent voor het orkest te staan. Onder zijn leiding is in 1999 het 50-jarig jubileum gevierd met een tweetal galaconcerten met Slavische thema’s. Er waren solisten op cembalo, panfluit en viool die deze uitvoeringen onvergetelijk maakten. Hans was geen man die experimenten uit de weg ging. Onder zijn leiding zijn er optredens geweest met Afrikaanse drummers, rockbands, doedelzakspelers, barbershopkoren enz.

2000-2009

De afgelopen jaren heeft het HOV een aantal bijzondere concerten neergezet: een concert met pianist Jan Vayne, het Spaanse concert met flamengo dansers en The Gipsy Boys, twee jeugdvoorstellingen met Frank Groothof en het project Muziek in Beeld. Bovendien is in 2002 een eigen CD uitgegeven, El Camino Futuro.

In 2000 is het A-orkest op concours geweest in Zaandam en daar werd een 1e prijs met promotie naar de afdeling Uitmuntendheid van de KNFM behaald. Deze prestatie werd beloond met deelname aan het topconcours in Veenendaal waar het HOV 2e werd. Het concours in 2004 bracht opnieuw succes met een 1e prijs met promotie in Zaandam. En na winst bij het Topcouncours in het Musis Sacrum in Arnhem mocht Vleuten zich in maart 2005 zelfs Nederlands kampioen noemen!

Dirigent Hans besteedde ook veel aandacht aan de jeugd: er werden vele schoolconcerten gegeven en onder zijn leiding zijn het B- en C-orkest uitgegroeid tot volwaardige orkesten. Zo traden zij op in het Spoorwegmuseum en verzorgden zij zelfs een succesvolle Jeugdproms.

Begin 2008 werd Hans van der Velden na 12 jaar opgevolgd door dirigenten Johan Boonekamp (A-orkest) en Inge Verbraak (B/C-orkest).

Tijdens het jubileumjaar 2009 ondernam de vereniging diverse activiteiten om het 60-jarig bestaan te vieren. De jeugd heeft opgetreden in Bobbejaanland, tijdens de Jeugdproms en bij het uitwisselingsconcert met een jeugdorkest uit de Oekraïne. Ben Cramer luisterde het grote jubileumconcert van het A-orkest op. Daarna stond de concertreis naar Praag op het programma, waar het HOV een indrukwekkend klassiek programma heeft verzorgd. Om de jubileumactiviteiten te bekostigen werd een grote Paasrommelmarkt georganiseerd in het repetitiegebouw De Schakel. Deze was zeer succesvol en bracht maar liefst 7.000 euro op. Het jubileumjaar werd afgesloten met een gezellige bowlingavond voor de hele vereniging incl. vrijwilligers.

Vanaf 2010

Met de voorstelling ‘Indiaan in de kast’ tijdens de Jeugdproms 2010 nam dirigente Inge Verbraak afscheid van het HOV. Zij is opgevolgd door Matthijs van Ganzewinkel (B-orkest) en Jun den Oudsten (C-orkest).

In november 2010 heeft het A-orkest deelgenomen aan het KNFM muziekconcours in Enschede. De intensieve voorbereiding – met een nuttig maar vooral ook gezellig repetitieweekend – werd beloond met een verdiende 1e prijs. Het orkest vierde samen met de fans tijdens een buffetmaaltijd in ‘De Vier Balken’ in Haarzuilens.

2011 werd ingeluid met het inmiddels traditionele Vriendenconcert, dat dit jaar voor het eerst in Vleuten kon plaatsvinden en wel in de nieuwe theaterzaal van de Cultuurcampus in Vleuterweide.

Het schooljaar 2011-2012 stond voor een belangrijk deel in het teken van het schoolmuziekproject Muziek is de Basis!. Veel leerlingen besloten ook na het project muziek te blijven maken bij het HOV; speciaal voor hen is het jongste orkest opgericht, het D-orkest. Dit start in het nieuwe schooljaar 2012-2013.

In het voorjaar van 2012 vond een dirigentenwissel plaats en startte Christiaan van de Weij als dirigent voor het C-orkest. Vanaf augustus 2012 neemt hij ook de muzikale leiding van het D-orkest voor zijn rekening. Sinds 2014 is daar ook het E-orkest bijgekomen.

Tijdens het Vriendenconcert van 2014 gaf interim-dirigent van het A-orkest Peter van Dinther het spreekwoordelijke dirigeerstokje door aan Arjan Gaasbeek. Samen met Gaasbeek ging het A-orkest in het najaar op concertreis naar Berlijn. Slecht drie weken later haalde het A-orkest op het KNFM muziekconcours in Veldhoven een eerste prijs en promoveerde daarmee naar de eerste divisie.