Lidmaatschap beëindigen

Veel leden van het A-orkest zijn als kind begonnen bij Harmonieorkest Vleuten. Decennia later spelen ze nog steeds met veel plezier bij de verenging. Natuurlijk hopen we dat onze leden lang verbonden blijven aan HOV, maar als je – om wat voor reden dan ook – wilt opzeggen is het goed het volgende door te lezen. Zonder opzegging is het lidmaatschap doorlopend en wordt er altijd contributie geheven.

Schriftelijk opzeggen

Opzegging dient schriftelijk (per e-mail) te geschieden bij de ledenadministratie. De opzegging dien je ook zelf kenbaar te maken bij orkestouders/secretaris en dirigenten, maar pas na ontvangst van je opzegging per e-mail wordt het verwerkt in de ledenadministratie. Er kan een datum in de toekomst gekozen worden en anders geldt de datum van de e-mail.

Opzegging lidmaatschap zonder les is opzegbaar vóór de 1e van elk kwartaal. Voorbeeld: opzegging op 1 november betekent dat het vierde kwartaal nog geheel in rekening wordt gebracht.

Lidmaatschap met les is alleen opzegbaar voor 1 juni voor het volgende schooljaar. Na 1 juni ontstaat de verplichting om nog een jaar les af te nemen vanwege de contracten die de vereniging is aangegaan met de muziekschool. Neem bij het beëindigen van de lessen altijd eerst contact op met de contactpersoon van de vereniging (Mirjam Nierop).

Tussentijds opzeggen van lidmaatschap is niet mogelijk. Alleen in overleg en met instemming van de muziekdocent kan er in ernstige, onvoorziene omstandigheden wordt hiervan afgeweken, en dan met ingang van de 1e van het aankomende kwartaal. De contributie, instrumenthuur en lesgeldbijdrage zal nog in rekening worden gebracht van het betreffende kwartaal. De eventuele afrekening van de lesgeldbijdrage wordt door de penningmeester gemaakt. Hiervoor wordt  € 25 administratiekosten in rekening gebracht.

Beëindiging bruikleen instrument

Het inleveren van het instrument dient plaats te vinden tijdens orkestrepetities voor het einde van het kwartaal waarin je hebt opgezegd. Hiervoor maak je via de orkestouder of secretaris een afspraak. Voorbeeld: Opzegging op 15 november, betekent dat het instrument voor 31 december moet worden ingeleverd. Bij opzegging voor een nieuwe seizoen moet het instrument bij de laatste repetitie voor de zomervakantie zijn ingeleverd. Op het moment dat het instrument wordt ingeleverd, wordt op de instrumentenbijlage een datum ingevuld en handtekening van lid of ouder/verzorger en HOV-vertegenwoordiger gezet.Deze bijlage wordt aan de ledenadministratie gegeven. Op basis van deze datum wordt instrumentenbijdrage afgerekend.

Inleveren HOV-materialen

Lever bij opzegging ook de HOV-materialen in die je van ons in bruikleen hebt gekregen. Welke dit zijn, zal verschillen per lid maar denk aan de HOV-rugzak, lessenaar, demper, harpje, bladmuziekmap, (rood) T-shirt en eventueel zwarte broek of uniformjas en stropdas (voor HOV-A). Dit kun je doen bij de orkestouder die er voor zorgt dat de spullen op de juiste plek worden opgeborgen zodat ze erna weer aan nieuwe leden kunnen worden uitgereikt. Voor HOV-A kan dit via Lida van de kledingcommissie.