Lid worden

Met plezier samen muziek maken staat centraal bij Harmonieorkest Vleuten. Een lidmaatschap is veel meer dan elke week samen repeteren en regelmatig een concert geven. Als HOV-lid maak je deel uit van onze bloeiende vereniging. Regelmatig worden er speciale repetitiedagen of leuke uitjes georganiseerd, om de onderlinge band te verstevigen. En elk jaar is er een feestelijke seizoensafsluiting met optreden en  een gezellige barbecue, waarbij ook familieleden van harte welkom zijn. Om dit alles te organiseren voor zoveel leden wordt van elk lid – en bij jeugdleden: van hun ouders – verwacht dat hij of zij ook een steentje bedraagt. Dat varieert van hulp bij de oud papier container (waar we van ieder lid verwachten dat ze een paar uur per jaar helpen), tot het opstellen van het slagwerk, het helpen bij evenementen of meedoen met de collecte voor een door HOV geselecteerd doel. Daarnaast kun je kiezen om lid te worden van een commissie die bijv. activiteiten/concerten organiseert of een andere vrijwilligerstaak doen.

Muzieklessen

Als lid van het Harmonieorkest Vleuten kun je via de vereniging les krijgen op de muziekschool of bij onze eigen, gediplo­meerde, docenten. De tarieven voor de lessen via de vereniging liggen lager, doordat Harmonieorkest Vleuten subsidie krijgt voor inwoners van de gemeente Utrecht.

Muziekinstrumenten

Harmonieorkest Vleuten (HOV) bezit een groot aantal goede muziekinstrumenten. Als lid kun je een instrument van ons in bruikleen krijgen tegen een kleine vergoeding. Het is uiteraard ook mogelijk een eigen instrument te bespelen. Ieder lid is verantwoordelijk voor zijn instrument. We verwachten dan ook dat iedereen er netjes mee om zal gaan en enig onderhoud zelf zal verrichten. Als een instrument van het Harmonieorkest Vleuten gerepareerd moet worden of groot onderhoud nodig heeft, verzorgt de vereninging dat.

De aanschaf van instrumenten door het HOV wordt mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Orkesten

Word je lid van Harmonieorkest Vleuten, dan verwachten wij dat je (op termijn) mee gaat spelen in één van onze orkesten; wij investeren in onze leden en uiteraard verwachten wij daar iets voor terug.

Bespeel je al een instrument, dan ga je altijd eerst voorspelen voor de dirigent. Op basis hiervan wordt besproken in welk orkest je gaat meespelen. De orkesten lopen op in niveau. Het E-orkest is bedoeld voor de leerlingen die in een paar maanden via groepslessen op hun instrument en/of orkestlessen op hun basisschool hebben ontdekt hoe leuk het is om samen muziek te maken. In het D-orkest spelen muzikanten samen die al minstens een jaar individuele instrumentles hebben gevolgd. Na verloop van tijd stromen zij door naar het C-orkest, waar het niveau alweer iets hoger ligt. En het B-orkest is voor de al wat meer gevorderde muzikanten (niveau A- of B-examen, afhankelijk van instrument). Als muzikanten ver genoeg gevorderd zijn en er plaats is, mogen ze mee gaan spelen bij het A-orkest, het orkest met het hoogste niveau.

De concerten zijn voornamelijk zittende optredens, de orkesten marcheren in principe niet. Alleen op Koningsdag en tijdens de Nationale Herdenking loopt het A-orkest op straat om de muzikale omlijsting op die dagen te verzorgen.  Als je lid wordt, verwachten we dat je daaraan ook deelneemt.

Inschrijfformulier

Wil je lid worden? Vul dan het digitale inschrijfformulier in.

Om lid te worden van het HOV-G kun je het Inschrijfformulier G-orkest invullen en ondertekend retour sturen naar hov-g@harmonieorkestvleuten.nl

Heb je nog vragen? Mail dan naar secretaris@harmonieorkestvleuten.nl