Bestuur

  • Robert de Bruijne – Voorzitter
  • Marleen Dijkhuizen – Penningmeester
  • Carien Hoogstraten – Secretaris
  • Lysbeth van den Berg – Contactpersoon / Opleidingen
  • Marcel van Dijk – Algemeen bestuurslid / PR
  • Vacature – Algemeen bestuurslid / Concertorganisatie
  • Vacature – Algemeen bestuurslid / Vereniging & Vrijwillers
  • Vacature – Algemeen bestuurslid / Jeugd

Rooster van aftreden

Openbare stukken