Het C-orkest bestaat uit ongeveer 25 leden die het HaFaBra A-examen hebben gehaald of spelen op een vergelijkbaar niveau. De dirigent bepaalt in overleg of iemand in het C-orkest kan gaan spelen. Het C-orkest heeft zo veel mogelijk een echte orkestbezetting.

In het C-orkest is het nodig dat er ook thuis regelmatig wordt geoefend. De optredens duren namelijk wat langer dan die van het D- en E-orkest en vinden plaats op andere locaties en voor ander publiek. Het C-orkest geeft ongeveer 4 à 5 optredens per jaar. Ook neemt het orkest soms deel aan bijvoorbeeld een jeugdfestival.

  • Dirigent Christiaan van der Weij
  • Orkestouders  Patrick Leliveld en Dominique Loomans
  • e-mail hov-c@harmonieorkestvleuten.nl
  • Repetitie wekelijks op woensdag van 18.30-19.30 uur in De Cultuurcampus in Vleuterweide, Burchtpoort 5, 3452 MD Vleuten.