Jeugdcultuurfonds Utrecht

Het Jeugdcultuurfonds is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een toneelclub of lessen kunnen volgen aan een muziekschool of een andere instelling voor actieve kunstbeoefening.

Gezinnen waar de financiële mogelijkheden beperkt zijn kunnen aanspraak maken op een bijdrage van het Jeugdcultuurfonds.

Hoe werkt het? De leerkracht op school of iemand van een hulpverlenende instantie kan een aanvraag voor u doen op de website www.allekinderendoenmee.nl

Nadat het Jeugdcultuurfonds de aanvraag heeft goedgekeurd, kan uw kind drie weken later op les! Kijk voor de voorwaarden op jeugdfondssportencultuur.nl en klik door naar de gemeente waarin u woont.

Waar nodig kan HOV, via Lysbeth van den Berg, ondersteunen bij de aanvraagprocedure.