HOV-B is met circa 50 muzikanten het tweede volledig bezette harmonieorkest binnen de vereniging. Het orkest speelt op 3e divisie niveau en bestaat voor een groot deel uit leerlingen in de leeftijd van 13 tot 23 jaar. Er wordt regelmatig deelgenomen aan een festival of concours en er wordt meerdere keren per jaar een uitdagend optreden gegeven.

HOV-B heeft als opleidingsorkest binnen de vereniging een belangrijke functie in de ontwikkeling van onze jonge leden. Dit geldt niet alleen voor hun muzikale vorming, maar ook voor hun betrokkenheid bij de organisatie van de vereniging. Zo wordt van de muzikanten gevraagd actief deel te nemen in commissies en te helpen bij het organiseren van eigen optredens. Het repertoire wordt in overleg met de eigen muziekcommissie gekozen, zodat dit zo veel mogelijk aansluit bij het niveau en de interesse van de muzikanten zelf. Hierdoor is HOV-B een zelfstandig en ‘volwassen’ orkest binnen de vereniging.

Inmiddels zijn er veel jonge en oudere muzikanten ingestroomd van HOV-B naar HOV-A. Als vereniging zijn we zeer trots op deze goede muzikanten uit eigen kweek!

De repetitie vindt wekelijks plaats op vrijdag van 19.00-21.00 uur o.l.v. Daan Voorburg in De Cultuurcampus in Vleuterweide, Burchtpoort 5, 3452 MD Vleuten.

Vragen? mail naar hov-b@harmonieorkestvleuten.nl