Het B-orkest van het HOV is, naast het A-orkest het tweede, volledig bezette harmonieorkest binnen de vereniging. Het orkest speelt op 4e divisie niveau en bestaat voor het grootste deel uit leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar.

Het B-orkest is bedoeld voor de wat meer gevorderde muzikanten. Leerlingen of muzikanten zijn al verder in de muzikale ontwikkeling, waardoor de muziekstukken en concerten bij dit orkest serieuzer van opzet zijn. Het speelplezier staat natuurlijk voorop. Het orkest- en samenspel worden verder doorontwikkeld, evenals de gang van zaken bij repetities en concerten.

Het B-orkest bestaat uit tenminste 25 muzikanten (jongeren en volwassenen) en kent een eigen muziekcommissie. Ook zijn er leden uit het orkest betrokken bij het organiseren van eigen optredens. Het repertoire wordt in overleg met de eigen muziekcommissie gekozen, zodat dit zo veel mogelijk aansluit bij het niveau en de interesse van de muzikanten zelf.

Er wordt regelmatig deelgenomen aan een festival of concours en er wordt meerdere keren per jaar een uitdagend optreden gegeven.

Van de muzikanten in het orkest wordt gevraagd actief deel te nemen in de commissies en betrokken te zijn bij de organisatie van de activiteiten van het orkest. Hierdoor is het B-orkest een zelfstandig en ‘volwassen’ orkest binnen de vereniging. Inmiddels zijn er veel jonge en oudere muzikanten ingestroomd van het B- naar het A-orkest en HOV is dan ook zeer trots op deze goede muzikanten uit eigen kweek! Muzikanten die doorstromen blijven minimaal een jaar nog meespelen in het B-orkest, velen blijven echter gezellig nog wat langer!

De repetitie vindt wekelijks plaats op woensdag van 18.45-19.45 uur o.l.v. Matthijs van Ganzewinkel in De Schakel in Vleuten