Talentontwikkeling is een belangrijk speerpunt binnen HOV. Hier wordt op diverse manieren invulling aan gegeven. Zo is er het grootschalige project Muziek is de Basis! en kent de vereniging maar liefst vier jeugdorkesten waarin jonge muzikanten hun talent verder kunnen ontwikkelen. Maar ook op individueel niveau investeert de vereniging in haar leden.

Muziekscholen en instrumentdocenten

Als lid van het Harmonieorkest Vleuten kun je via de vereniging les krijgen op de muziekschool of bij onze eigen, gediplo­meerde, docenten. De tarieven voor de lessen via de vereniging zijn gereduceerd, doordat Harmonieorkest Vleuten subsidie krijgt voor inwoners van de gemeente Utrecht.

HOV werkt hiertoe nauw samen met de beide muziekscholen in de directe omgeving: Kunstencentrum Nieuwe Vaart en het DUMS. Daarnaast lessen enkele leerlingen bij een privé docent. Ook hiermee is regelmatig overleg.

De vereniging doet haar best om de instrumentlessen en de orkestrepetities goed bij elkaar te laten aansluiten. Hiertoe is er meerdere keren per jaar overleg met de individuele instrumentdocenten, evenals met de organisaties van de muziekscholen. Ook de dirigenten van de leerlingenorkesten van HOV onderhouden contact met de docenten. Daarnaast wordt er in voorkomende gevallen over en weer gebruik gemaakt van elkaars materialen.

HOV spelen bij flyer A5[2216]