Papiercontainer

De oudpapiercontainer aan de Albert Schweitzerlaan in Vleuten (achter de Dirk en de Torenpleinschool op het parkeerterrein) vormt een grote inkomstenbron voor de Vereniging. Om deze container te kunnen bemannen, worden van leden verwacht minimaal 1 keer per jaar op zaterdag een papierdienst te draaien. Hiervoor is een intekenlijst beschikbaar. Wanneer je niet zelf een datum selecteert, word je door de coördinator op een zaterdag ingedeeld. Kun je niet op deze dag, dan word je geacht zelf vervanging te regelen (bijvoorbeeld door te ruilen met een ander lid)

De intekenlijst en een korte uitleg van alle taken krijg je per mail van de coördinator of vraag het op bij papiercontainer@harmonieorkestvleuten.nl.

Om je goed voor te bereiden hebben we ook een verhelderende instructie-video gemaakt:

Vrijstelling:

Enkele leden zijn vrijgesteld van de papiercontainerdienst op zaterdag.

  • Bestuursleden
  • Orkestcoördinatoren/ouders
  • Leden met een beperking
  • Ereleden / Slapende leden
  • Vrijdagploeg
  • Leden met > 45 minuten reistijd (enkele reis).

Is er een andere reden waarom een lid vrijstelling wilt? Dit kan worden aangevraagd bij het bestuur. Stuur een mail naar secretaris@harmonieorkestvleuten.nl met je verzoek, opdat dit kan worden behandeld in de eerstvolgende bestuursvergadering (elke eerste maandag van de maand). Mocht je ingedeeld zijn voordat het bestuur redelijkerwijs een uitspraak kan doen, is een lid zelf verantwoordelijk voor adequate communicatie met de coördonator papiercontainer via papiercontainer@harmonieorkestvleuten.nl. Indien bestuurslid of orkestouder/coördinator geen spelend lid is, is 1 (indien van toepassing) gerelateerde lid vrijgesteld.