Contributie

De kosten van een lidmaatschap van Harmonieorkest Vleuten zijn afhankelijk van een aantal factoren. Als je muzieklessen volgt en een muziekinstrument in bruikleen hebt, ben je uiteraard meer kwijt dan als je met je eigen instrument in een orkest speelt. Leeftijd en woonplaats zijn daarbij ook van belang. Lessende leden uit de gemeente Utrecht betalen bijvoorbeeld € 187,- per jaar minder vanwege een subsidieregeling. In het contributieoverzicht 2019 vind je alle bedragen per kwartaal en de toelichting terug.