ALV wordt ALB, vernieuwend concept slaat aan!


Op vrijdag 2 juni vond in de CultuurCampus de ALB, ofwel Algemene Leden Borrel plaats.

Omdat we als HOV een vereniging zijn, waar de leden het in principe voor het zeggen hebben, is er een jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV), waar het bestuur middels een jaarverslag laat zien wat er afgelopen jaar allemaal is gebeurd en wat de plannen voor het komende jaar zijn. Daarnaast worden ook nog de financiële jaarstukken besproken. Omdat de opkomst van leden afgelopen jaren ‘zeer beperkt’ was, is dit keer gekozen voor een ander concept; een ALB met een innovatieve opzet, waarbij onderwerpen op een meer eigentijdse manier de revue passeerden, met een muzikaal element en een gezamenlijke borrel na afloop.

Mede door de wervende uitnodiging kwamen maar liefst 59 leden af op deze eerste ALB. We namen als bestuur afscheid namen van Marcel van Dijk en Wikke Meyer werd verkozen tot secretaris. Ook werden er voor het eerst 2 prijzen uitgereikt. Brigitte van Oosterhout ontving de award voor de HOV Vrijwilliger van het jaar en Olaf Weergang mocht de Virtuoos van het jaar award in ontvangst nemen. Op basis van de vele reacties na afloop kunnen we concluderen dat het experiment om het eens heel anders te doen geslaagd is.