HOV | Artistieke Denktank

Als lid van de Artistieke Denktank van Harmonieorkest Vleuten (HOV) speel je een essentiële rol in het vormgeven en ontwikkelen van de artistieke visie van de vereniging. Je draagt bij aan het vertalen van deze visie in formats en concepten die de concertcommissies kunnen gebruiken bij het organiseren van evenementen, concerten en optredens. Je werkt samen met andere leden van de denktank, dirigenten en mogelijk externe deskundigen om de artistieke koers van HOV te bewaken en te versterken. Tijdsbesteding: 3-4 keer per jaar bijeenkomst.

Verantwoordelijkheden:

 1. (Door)ontwikkelen van de verenigingsbrede artistieke visie:
  • Actief deelnemen aan de bijeenkomsten van de denktank om de artistieke visie van HOV te bespreken en te verbeteren.
  • Bijdragen aan de herijking van de visie op basis van nieuwe ontwikkelingen in het amateurkunstveld, gemeentelijk beleid en andere relevante factoren.
  • Signaleren van kansen en ontwikkelingen die de artistieke visie kunnen versterken en praktisch toepasbaar maken.
 2. Vertalen van de artistieke visie in formats en concepten:
  • Formuleren van ideeën op hoofdlijnen voor vernieuwende concertformats en concepten die aansluiten bij de artistieke doelstellingen van HOV.
  • Samenwerken met concertcommissies om de geformuleerde ideeën verder uit te werken en te organiseren.
  • Begeleiden van concertcommissies bij vragen en ondersteunen bij de uitwerking van de concepten.
 3. Actieve betrokkenheid en samenwerking:
  • Continu openstaan voor nieuwe ontwikkelingen en kansen op artistiek gebied en deze delen binnen de denktank.
  • Actief meedenken en adviseren over het artistieke beleid en de uitwerking daarvan in het meerjarenplan van HOV.
  • Mogelijke deelname aan speciale thema-sessies om specifieke beleidsthema’s verder uit te diepen, zoals diversiteit, artistieke waarde en publiekswerking.
 4. Vergaderingen en communicatie:
  • Deelnemen aan de reguliere bijeenkomsten van de denktank (3-4 keer per jaar) en mogelijk aan speciale sessies.
  • Voorbereiden en uitwerken van onderwerpen buiten de reguliere vergaderingen indien nodig.
  • Uitbrengen van gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur met betrekking tot het artistieke beleid en de uitwerking ervan.

Profiel:

 • Affiniteit met en kennis van de amateurmuzieksector en het harmonieorkestgenre.
 • Artistieke visie en brede interesse in ontwikkelingen op het gebied van muziek en cultuur.
 • Goede communicatieve en samenwerkingsvaardigheden.
 • Creatief denkvermogen en het vermogen om concepten en formats te bedenken.
 • Proactieve houding en een positieve bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van HOV.
 • Bereidheid om buiten de bijeenkomsten antennes open te houden voor nieuwe ontwikkelingen en kansen.
 • Beschikbaarheid om deel te nemen aan de bijeenkomsten van de denktank en eventuele speciale sessies.

De precieze werkwijze en verdere invulling van de denktank kunnen in overleg met de leden worden bepaald.

Als lid van de Artistieke Denktank HOV speel je een cruciale rol in het bevorderen van de artistieke waarde, kwaliteit en vernieuwing van HOV. Je hebt de mogelijkheid om bij te dragen aan de ontwikkeling van inspirerende concepten en formats die de vereniging helpen om nieuw publiek te bereiken en te blijven groeien.

Aanmelden kan bij: robert.debruijne@harmonieorkestvleuten.nl