Opschorten activiteiten HOV

Op basis van de informatie van de overheid rond het Corona-virus adviseert de KNMO muziekverenigingen en leden/bonden om met onmiddellijke ingang alle evenementen tot en met 31 maart af te gelasten. 

Als HOV nemen wij dit advies over, wat betekent dat per direct alle repetities en overige activiteiten van HOV-orkesten in de maand maart worden afgelast. Welke gevolgen dit heeft voor onze activiteiten in april en verder is nu nog niet duidelijk. Zodra we meer weten volgt hier nadere informatie over. Mochten er tussentijds aanvullende ontwikkelingen zijn, dan brengen we jullie hier via onze website, www.harmonieorkestvleuten.nl van op de hoogte.

Nadere informatie voor wat dit betekent voor de muzieklessen/examens volgt via de docenten/muziekschool.

Voor meer informatie over het advies van KNMO, zie klankwijzer.nl/nieuws

Update 14 maart 2020
De geplande optredens van HOV-C op 11 april en HOV-E & HOV-O op 13 april zijn geannuleerd. Hiervoor zal een nieuwe datum later dit jaar worden gepland.

Update 25 maart 2020
Als gevolg van de per 23 maart verscherpte Corona maatregelen mogen er tot 1 juni geen evenementen plaatsvinden. Voor onze verenigingsplanning heeft dit in ieder geval de volgende consequenties:

  • Koningsdag en de Nationale Herdenking zijn afgelast. De optredens van HOV-C, HOV-B en de Bloaskapel op 27 april en van HOV-D, HOV-A en het ensemble op 4 mei gaan hierdoor niet door.
  • Het HOV-A concert met de Gildenbondsharmonie op 9 mei is geannuleerd.
  • Zingende Beelden, dat op 17 mei in het Máximapark zou plaatsvinden en waar HOV-B zou optreden, wordt verplaatst tot na de zomervakantie. Cultuur19 plant een nieuwe datum.
  • Het Muziek is de Basis eindoptreden met HOV-D, het projectorkest en de deelnemende basisscholen op 28 mei in Pathé Leidsche Rijn is geannuleerd. Mogelijk wordt dit verplaatst.

Update 1 april 2020
Als gevolg van de op 31 maart aangekondigde verlenging van Corona maatregelen zullen er in ieder geval t/m 28 april geen HOV-activiteiten plaats vinden.

Update 21 april  2020
Naar aanleiding van de verlengde maatregelen vinden er in ieder geval t/m 19 mei geen HOV-activiteiten plaats. Geplande concerten tot 1 september zijn afgelast.