Protocol (HOV-A/B/C/D/E/O)

19 mei 2021* – Uiterlijk 17 mei wordt besloten of de aangekondigde versoepelingen van stap 2 per 19 mei doorgaan. Als dat het geval is, dan mag jeugd t/m 17 jaar weer binnen repeteren in de CultuurCampus. Daarbij is het volgende protocol van toepassing: HOV protocol 19 mei 2021 (A4)

Dit is een samenvatting van het volledige protocol: 200710 Corona protocol HOV-def

Heb je vragen of opmerkingen over het protocol, bespreek dit dat in eerste instantie met je gebruikelijke orkest aanspreekpunt. Kom je er niet uit, spreek dan Hedwich of Brigitte aan of stuur een mail naar secretaris@harmonieorkestvleuten.nl.

*dit is het protocol dat van toepassing is als stap 2 van het openingsplan op 19 mei ingaat en geldt voor jeugd orkestleden van HOV-B, -C, -D en -E t/m 17 jaar. HOV-G repeteert ook, maar heeft een eigen protocol. HOV-A en -O repeteren nog niet.