HOV | Veiligheidsadviseur

Voor advies aan het bestuur, de commissies en orkesten zijn wij op zoek naar een enthousiaste adviseur voor fysieke veiligheid. Iemand die met praktische voorstellen komt, om de veiligheid en arbeidsomstandigheden van alle betrokkenen bij de orkesten en hun optredens, te verbeteren. Heb je al ervaring met (fysieke) veiligheid of ben je bereid je erin te verdiepen? Meld je dan snel aan! Je wordt onderdeel van een levendige club en je kunt je eigen veiligheidsnetwerk opbouwen in de culturele sector. Met een paar uur per maand kun je al een verschil maken voor onze vereniging.

Meld je aan of vraag om meer informatie bij: christine.lodder@harmonieorkestvleuten.nl (bestuurslid).

PROFIEL | Veiligheidsadviseur Harmonie Orkest Vleuten 

De veiligheidsadviseur van het Harmonie Orkest Vleuten (HOV) heeft als doel het voorkomen van bestuursaansprakelijkheid door aandacht te besteden aan veiligheid binnen de vereniging. Dit wordt bereikt door het ontwikkelen van praktische richtlijnen en werkwijzen voor commissies, leden en bestuur. Hoewel het voor een vereniging zonder personeel niet verplicht is, hecht de HOV belang aan arbeidsomstandigheden voor professionals betrokken bij de vereniging, in lijn met de Fair Practice Code.

Daarnaast streeft het bestuur ernaar om veiligheidszaken op de vaste locatie in goed overleg met C19 te organiseren, zoals toegankelijkheid van vluchtroutes, werkende signalering, aanwezigheid van BHV (Bedrijfshulpverlening), EHBO/EAD-kit, noodnummers, enzovoort.

De scope van de veiligheidsadviseur omvat het proactief verminderen van veiligheidsrisico’s, het verbeteren van arbeidsomstandigheden, het verlagen van de potentiële impact en het waarborgen van de veiligheid van leden, dirigenten, publiek, technici en andere professionals en vrijwilligers tijdens repetities, opbouw en optredens. Samen met commissies en organisatoren zorgt de veiligheidsadviseur voor veiligheidsbriefings tijdens optredens met publiek en aandacht voor uitleg over vluchtroutes en BHV-maatregelen. Ze zorgen ook voor een up-to-date, herkenbare en snel vindbare EHBO/EAD-kit voor het HOV, die zowel op de locatie blijft als meegenomen kan worden naar optredens. Daarnaast dragen ze samen met C19 zorg voor een goede actuele veiligheidssituatie tijdens repetities, optredens en vergaderingen, en organiseren ze de BHV.

De rol van de veiligheidsadviseur omvat het geven van advies over benodigde veiligheidsrichtlijnen of -werkwijzen aan het bestuur, het uitvoeren van een praktische Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE) voor de vereniging, en het ontwikkelen van effectieve implementatie- en communicatieplannen voor de betreffende doelgroepen in overleg met het bestuur. De geschatte tijdsbesteding is 8 uur per maand, met ongeveer 16 uur per maand in de opstartfase.

De ideale kandidaat voor deze rol is een ervaren en gemotiveerde vrijwilliger met professionele ervaring op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden. Het is wenselijk dat deze persoon zich wil verdiepen in veiligheidsrisico’s binnen een muziekvereniging en bij voorkeur zelf muziek maakt in een band of orkest, of ervaring heeft met het opbouwen van podia.

Bronnen die gebruikt kunnen worden zijn onder andere de Podiumkunsten, externe bronnen en het Arboportaal. Het is ook aan te raden om samen te werken met andere partijen in de culturele sector, de gemeente of andere orkesten voor tips, werkwijzen en voorbeelden.

De veiligheidsadviseur van HOV is een individuele adviesrol die het bestuur ondersteunt.