ALV 2019

Welkom op de webpagina voor de Algemene Ledenvergadering van Harmonieorkest Vleuten op 11 maart 2019. Hier vindt u de agenda en kunt u de vergaderstukken downloaden.

  • Locatie Souterrain Torenpleinkerk, Schoolstraat 5, 3451 AA, Vleuten
  • Aanvang 20.30 uur

Agenda

1   Welkom & Opening
     Robert de Bruijne
2   Vaststellen van de agenda
      Robert de Bruijne
3   Ingekomen stukken
      Marcel van Dijk
4   Notulen ALV 12 maart 2018
      Marcel van Dijk
5   Jaarverslag 2018 secretaris
      Marcel van Dijk
6   Jaarverslag penningmeester en jaarstukken 2018
     Marleen Dijkhuizen
7   Begroting en contributieverhoging 2019-2020
     Marleen Dijkhuizen
8   Verslag van de kascontrolecommissie
     Robert de Bruijne
9   Samenstellen nieuwe kascontrolecommissie
     Robert de Bruijne

PAUZE

10 Bestuurssamenstelling en verkiezing
      Robert de Bruijne
11 Jaarplan 2019
     Lysbeth van den Berg
12 Huisvesting
      Robert de Bruijne
13 Rondvraag
      Robert de Bruijne
14 Sluiting
      Robert de Bruijne

Vergaderstukken