Vrijwilligers rollen

7 augustus 2020

HOV is als vereniging (dringend) op zoek naar vrijwilligers om diverse rollen in te vullen. Gelukkig zijn er al veel mensen actief, maar er zijn ook nog best een aantal mensen nodig. Er zijn diverse rollen, dus je kan wel zeggen ‘voor elk wat wils’.

In de bijlagen vinden jullie meer informatie hierover:

2020-08-07 HOV brief oproep aanmelding vacatures
Informatie en wervingsbrief vanuit het bestuur.

2020-08-07 Organogram HOV
Organisatieplaatje van HOV als geheel met alle rollen. Daarin met rode bolletjes aangegeven welke rollen nog niet vervolg zijn.

2020-08-07 Beschrijving HOV-organisatie
Beschrijvingen per rol met wat het inhoudt en een inschatting van de tijd die ermee gemoeid is.

Dus voor wie graag een handje wil helpen bij het HOV: meld je aan bij Brigitte of Daniel